Cena světelné reklamy

Pro nacenění světelné reklamy je potřeba poslat alespoň přibližnou grafickou podobu požadovaného díla.Je možno vybrat předběžně nějaký font písma ve Worldu

který se nejvíce blíží Vaší představě.Finální výběr můžeme vybrat spolu nebo s Vaším grafikem.Je nutno vědět že u fontů je pevná závislost mezi výškou písma

a celkovou délkou nápisu.Možnost úprav je velmi omezená a znamená vždy deformaci fontu.Proto se předběžné výsledky mohou lišit od konečných,Čím přesnější budou podklady které zašlete tím přesnější bude cenová nabídka. Je potřeba si určit mezní rozměry světelného nápisu které nemohou být překročeny.Pokud máme pevnou výšku nápisu tak v závislosti na zvoleném fontu se bude měnit délka nápisu a naopak pokud nemůžeme překročit určitou délku reklamy bude se nám se změnou fontu měnit výška písmen.Počítejte že výběr fontu který splní představy jak výtvarné tak rozměrová omezení je záležitost velmi časově náročná a pro laika únavná takže je vhodné si co možná nejvíce připravit v klidu než muset rozhodnout pod časovým tlakem. Pro nacenění je nejdůležitější parametr výška nápisu.Dalšími parametry jsou složitost vybraného fontu,požadovaná hloubka 3D písmena a způsob uchycení na fasádu či nosnou konstrukci.Cenu samozřejmě ovlivní i výběr světelného zdroje.Je potřeba zohlednit fakt že jak přípravná fáze výběru fontu,nacenění a finální výroba reklamy je časově hodně náročná tudíž je záhodno výběrový proces zahájit včas.