Světelné boxy

V určitých konkrétních případech může být žádoucí řešit označení provozovny světelným boxem.Je to zejména v případě že potřebujete zdělit svým zákazníkům větší množství informací nebo v případě že tuto formu předepisuje majitel objektu či vyplývá z konkrétního stavebně technického řešení.